iranarts
23 شهریور 1401 - 19:37

سفیر ایران در دهلی‌نو با امیرعبداللهیان دیدار و گفتگو کرد

سفیر کشورمان در هند در آستانه عزیمت به محل مأموریت در دیدار با وزیر امور خارجه کشورمان، برنامه کاری دوره مأموریت خود را ارائه کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، «ایرج الهی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو در آستانه عزیمت به محل مأموریت در دیدار با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان، برنامه کاری دوره مأموریت خود را تقدیم و در جریان رهنمودهای وزیر امور خارجه کشورمان قرار گرفت. خبرگزاری مهرامیرعبداللهیانوزیر امور خارجه در این دیدار با اشاره به اشتراکات و پیوندهای تاریخی و روابط دوستانه دو کشور، بر بهره گیری از ظرفیت‌های متنوع طرفین برای توسعه مناسبات تاکید کرد. گیریالهی پیش از این در سمت رئیس ادارات قفقاز و برنامه ریزی راهبردی روابط، به خدمت اشتغال داشته است. ریزی
منبع: مهر
شناسه خبر: 731934